Podmienky používania

Domov » Podmienky používania

Podmienky používania webových stránok

Pred prístupom na túto stránku si prečítajte tieto podmienky a porozumejte im. Naša webová stránka je určená len pre osoby staršie ako 18 rokov. Hazardné hry môžu predstavovať obrovské finančné riziko, pričom nadmerné hranie môže viesť k závislosti. Preto nie je povolené na našej webovej stránke hrať, ak ste mladší ako zákonom stanovená veková hranica 18 rokov.

I. Používatelia

 1. Návštevou našej webovej stránky predpokladáme, že
 • Prečítaním a dodržiavaním týchto podmienok týmto potvrdzujem svoj súhlas.
 • Ste plnoletá osoba vo veku 18 rokov alebo viac.
 1. Ak sa rozhodnete nerešpektovať naše podmienky, vyhradzujeme si právo obmedziť váš prístup na túto webovú lokalitu.

II. Zakázané použitie stránok

 1. Pri návšteve našej stránky sa musíte uistiť, že vaše aktivity sú legálne, morálne a v súlade so zásadami tejto webovej stránky. Akékoľvek porušenie týchto pravidiel nebude tolerované.
 2. Okrem toho je prísne zakázané akékoľvek správanie, ktoré by mohlo poškodiť tretie strany alebo našu technickú infraštruktúru spôsobom, ktorý je v rozpore so zákonom.
 3. Používanie našej stránky na iné účely, ako je uvedené v obsahu, vrátane akýchkoľvek nezákonných alebo konkurenčných aktivít, je prísne zakázané. Ak využijete túto stránku na získanie nekalej výhody (napríklad využitím jej jedinečného dizajnu), porušíte naše autorské práva a podmienky používania, ako aj zapojíte sa do neetickej súťaže.
 4. Na našej webovej lokalite sú spätné inžinierstvo a dekompilácia prísne zakázané a uistili sme sa, že pri používaní nie je možné narušiť technické ochranné opatrenia.
 5. Ak nie je písomne uvedené inak, na prístup k tejto webovej stránke a jej obsahu sa nesmú používať žiadne automatizované nástroje (napr. roboty, softvér). Akékoľvek porušenie týchto podmienok môže mať za následok pozastavenie alebo zrušenie vášho účtu.
 6. Okrem toho odmietame akékoľvek narušenie pravidelného fungovania tejto stránky a súvisiacich služieb vrátane škodlivých útokov alebo pokusov o zmenu protokolov TCP/IP. Vyhradzujeme si tiež právo uložiť zákaz odosielania jednotlivcom, ktorí odosielajú nadmerné množstvo údajov bez legitímneho účelu, ktoré by mohli potenciálne preťažiť našu infraštruktúru.
 7. Akékoľvek šírenie vírusov a iné nezákonné činnosti sú prísne zakázané.
 8. V prípade zistenia akejkoľvek nezákonnej činnosti môžeme podniknúť vhodné kroky na ochranu seba (napríklad obmedziť prístup na našu stránku alebo ukončiť spoluprácu) a tretích strán. Vyhradzujeme si právo kedykoľvek vyhodnotiť dodržiavanie týchto zmluvných podmienok.

III. Obsah stránok

 1. Prevádzkovateľ stránky nevykonáva hazardné hry ani spracovanie platieb. Naša webová stránka len poskytuje rozhranie pre obsah tretích strán.
 2. Hoci naša stránka obsahuje obsah tretích strán, nemôžeme zaručiť presnosť, zákonnosť alebo aktuálnosť tohto materiálu.
 3. Za všetky zmluvy, ktoré uzavriete s tretími stranami na základe tu zverejneného obsahu, nesiete výhradnú zodpovednosť. Nepreberáme zodpovednosť ani ručenie za plnenie zo strany uvedenej tretej strany.
 4. Dôrazne neodporúčame účasť na hazardných hrách akéhokoľvek druhu. Hazardné hry sú povolené len osobám starším ako 18 rokov a musia sa ich zúčastňovať na vlastné riziko. Skôr ako sa rozhodnete zúčastniť sa na takýchto aktivitách, prečítajte si všetky dostupné informácie o tejto téme. Naša webová stránka neslúži ako podpora alebo výzva na hranie hazardných hier; poskytuje len vzdelávacie materiály o rôznych hrách a možnostiach, ktoré existujú.
 5. Skôr ako sa rozhodnete zapojiť do hazardných hier, oboznámte sa so základmi zodpovedného hrania.

IV. Ochrana osobných údajov

 1. Naša webová stránka vám ponúka možnosť prihlásiť sa na odber noviniek a upozornení prispôsobených vašim preferenčným nastaveniam na akomkoľvek zariadení (mobil, tablet alebo počítač). Tieto odbery môžete kedykoľvek jednoducho zmeniť alebo zrušiť prostredníctvom niekoľkých kliknutí v prehliadači.
 2. Tu získate potrebné informácie o tom, ako nakladáme s vašimi osobnými údajmi.
 3. Viac informácií o používaní súborov cookie nájdete tu.

V. Autorské práva

 1. Naša webová stránka a jej komponenty sú chránené autorským zákonom. Akékoľvek neoprávnené používanie našej platformy alebo jej časti je prísne zakázané, pokiaľ od nás nezískate písomný súhlas.
 2. Ak nie je uvedené inak, môžete náš obsah chránený autorskými právami (vrátane loga a textu na našej stránke) používať výhradne na účely našej reklamy. Akékoľvek iné použitie je prísne zakázané.

VI. Záverečné ustanovenia

 1. Žiaľ, na našej webovej stránke môže dôjsť k dočasným výpadkom v súvislosti s údržbou softvéru alebo technickými problémami. Očakáva sa, že tieto mimoriadne situácie budú zriedkavé a vopred sa ospravedlňujeme za spôsobené nepríjemnosti; za takýchto okolností sa však nevracajú žiadne peniaze.
 2. V záujme lepšej ochrany našich zákazníkov a dodržiavania zákona môžeme tieto podmienky pravidelne upravovať. Okrem toho, s cieľom zlepšiť obsah alebo funkcie našej webovej lokality, môžeme v prípade potreby vykonať úpravy.
 3. Všetky konflikty by sa mali vyriešiť priateľsky. Ak sa vec dostane na súd, bude sa konať na Slovensku podľa slovenského práva, pokiaľ si spotrebiteľ a jeho zákonné práva nevyžadujú inú jurisdikciu, ktorá by fungovala v jeho prospech.

Podmienky tejto dohody nadobúdajú účinnosť 1. decembra 2022